نماد اعتماد الکترونیک
پیگیری سریع
کد سفارش:
ایمیل:
پیگیری!
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ
Tape کینزیوتیپ
55,000 تومان

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
 Atlas of Osteopathic Techniques film  فیلم مرتبط با کتاب PT-113  می باشد  ..
25,000 تومان
Brukner & Khan’s Clinical  Sports Medicine film فیلم مرتبط با کتاب PT-41 می باشد  ..
20,000 تومان
Clinical Orthopaedic Rehabilitation A Team Approach مربوط به کتاب Clinical Orthopaedic Rehab..
10,000 تومان
lntegrated Core Training  فیلم آموزشی    آب درمانی  جهت تماشای نمونه ..
25,000 تومان
Neurologocal Manual Muscle Testing film Dr.Jose Palomar  در یک DVD  با فرمت MP4 ج..
20,000 تومان
Osteopathic Techniques Videos 158 PRT فرمت MP4 مربوط به کتاب  Osteopathic Techniq..
20,000 تومان
Spinal Mechanics AD vancell osteopathic TECHNIQUES    ویدیو آموزشی (( #فیزیوتراپی ..
20,000 تومان
Structural Massage    مجموعه DVD فیزیوتراپی - همراه با عکس ، فیلم ، PDF DVD..
25,000 تومان