نماد اعتماد الکترونیک
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ
کتابهای جدید
Tape کینزیوتیپ
55,000 تومان

کتابهای ارتوپدی فنی (لاتین)

کتابهای ارتوپدی فنی (لاتین)
دسته کتابهای ارتوپدی فنی لاتین شامل منابع آزمون ارشد و دکترای تخصصی ارتوپدی فنی و اعضاء مصنوعی می باشد بعلاوه تعدادی کتابهای مناسب این رشته که توسط اساتید معرفی گردیده اند.

 
 
 
 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
Joint Structure & Function (A Comprehensive Analysis) 2019 new Pamela K. Levangie, PT, DP..
72,000 تومان
Content of "Kinesiology of the Musculoskeletal System": Section I Essential Topics of Kines..
85,000 تومان
Content of " The Concise Book of Trigger Points ": Preface List of Abbreviations Introduction ..
105,000 تومان
Content of " Acture Care Handbook for Physical Therapists": Part 1 Introduction Cha..
28,000 تومان
Content of "Adams's Outline of Orthopaedics": Introduction Part 1 Principles of Diagnosi..
60,000 تومان
Content of " Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine ": Part I Fundamentals of At..
40,000 تومان
Atlas of  Amputations and Limb Deficiencies  این کتاب دارای سه جلد می باشد این این کت..
45,000 تومان
این کتاب دارای جلد 1 و 3 نیز می باشد برای دسترسی به آنها کلیک کنید. جلد 1 - جلد 3..
60,000 تومان
Content of "Atlas of Amputations and Limb Deficiencies ": این کتاب  یک مجموعه 3 جلدی می باشد..
70,000 تومان
ATLAS of ORTHOSES and ASSISTIVE DEVICES Fifth Edition   Joseph B. Webster, MD As..
66,000 تومان
Biomechanics of the Spine  Basic Concepts, Spinal Disorders and Treatments Edited by Fab..
56,000 تومان
Content of " Foot Problems in Older People (Assessment and Management) ": Foreword Preface Ackn..
38,000 تومان
Content of " Foundations of Clinical Research": Preface Acknowledgments Reviewers Part..
110,000 تومان
Content of "Gait Analysis Normal and Pathological Function": Acknowledgments About The Authors..
68,000 تومان
  Human Walking Book 1-Human Locomotion 2- The Evolution of Human Walking  3-Kin..
35,000 تومان
Content of "Lower-Limb Prosthetics and Orthotics ": Dedication Acknowledgments About the Author..
35,000 تومان
Content of "Mosby’s Stretching Pocket Guide": Principles behind Stretching Definiti..
22,000 تومان
Contact Muscle Testing Function :  1- Fundamental Concepts 2- Posture 3-Head and Face ..
70,000 تومان
Content of "Orthodics Prosthetics in Rehabilitation": Section I Building Baseline Knowledge..
95,000 تومان