نماد اعتماد الکترونیک
موضوع کتاب
کتاب های پیشنهادی

کتابهای ارتوپدی فنی (لاتین)

کتابهای ارتوپدی فنی (لاتین)
دسته کتابهای ارتوپدی فنی لاتین شامل منابع آزمون ارشد و دکترای تخصصی ارتوپدی فنی و اعضاء مصنوعی می باشد بعلاوه تعدادی کتابهای مناسب این رشته که توسط اساتید معرفی گردیده اند.

 
 
 
 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
Content of " The Concise Book of Trigger Points ": Preface List of Abbreviations Introduction ..
72,000 تومان
Content of " Acture Care Handbook for Physical Therapists": Part 1 Introduction Cha..
28,000 تومان
Content of "Adams's Outline of Orthopaedics": Introduction Part 1 Principles of Diagnosi..
25,000 تومان
Content of " Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine ": Part I Fundamentals of At..
19,000 تومان
Atlas of  Amputations and Limb Deficiencies  این کتاب دارای سه جلد می باشد این این کت..
25,000 تومان
این کتاب دارای جلد 1 و 3 نیز می باشد برای دسترسی به آنها کلیک کنید. جلد 1 - جلد 2..
30,000 تومان
Content of "Atlas of Amputations and Limb Deficiencies ": این کتاب  یک مجموعه 3 جلدی می باشد..
30,000 تومان
ATLAS of ORTHOSES and ASSISTIVE DEVICES Fifth Edition   Joseph B. Webster, MD As..
33,000 تومان
Content of " Foot Problems in Older People (Assessment and Management) ": Foreword Preface Ackn..
18,000 تومان
Content of " Foundations of Clinical Research": Preface Acknowledgments Reviewers Part..
58,000 تومان
Content of "Gait Analysis Normal and Pathological Function": Acknowledgments About The Authors..
36,000 تومان
  Human Walking Book 1-Human Locomotion 2- The Evolution of Human Walking  3-Kin..
17,000 تومان
Content of "Joint Structure and Function (A Comprehensive Analysis)": Section 1: Joint Stru..
33,000 تومان
Content of "Kinesiology of the Musculoskeletal System": Section I Essential Topics of Kines..
50,000 تومان
Content of "Lower-Limb Prosthetics and Orthotics ": Dedication Acknowledgments About the Author..
17,000 تومان
Content of "Mosby’s Stretching Pocket Guide": Principles behind Stretching Definiti..
22,000 تومان
Contetn of"Muscle Testing (Techniques of Manual Examination and Performance Testing)": List of Pl..
33,000 تومان
Contact Muscle Testing Function :  1- Fundamental Concepts 2- Posture 3-Head and Face ..
28,000 تومان
Content of "Orthodics Prosthetics in Rehabilitation": Section I Building Baseline Knowledge..
53,000 تومان
Content of "Orthotics A omprehensive Clinical Approach": Acknowledgments About the Authors Pref..
16,000 تومان