نماد اعتماد الکترونیک
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

کتابهای شنوایی (لاتین)

کتابهای شنوایی (لاتین)
کلیه کتابهای شنوایی شناسی لاتین موجود در مؤسسه پگاه توسط اساتید دانشکده های علوم توانبخشی سراسر ایران معرفی گردیده و از پرکاربردترین کتابهای مورد استفاده می باشند.
اگر کتابی که مدنظر دارید در این لیست موجود نبود اطلاعات کتاب را برای مؤسسه پگاه بفرستید تا در صورت امکان برایتان تهیه کنیم.
کلیه کتابهای معرفی شده جهت امتحان ارشد و دکترای شنوایی شناسی در این لیست موجود می باشد.

enlightenedبرای دریافت فایل PDF لیست کتابهای شنوایی شناسی لاتین کلیک کنید .
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
Content of "An Interoduction to the Physiology of Hearing": Preface to the Fourth Edition From t..
38,000 تومان
Content of "Anatomy and Physiology of Hearing for Audiologists": Perface About The Authors Ackn..
30,000 تومان
Content of "Audiologic Interpretation Across the  Lifespan": Preface PART 1 Audiometric Testi..
30,000 تومان
Content of "Audiology and Communicaton Disorders": Section 1 The Communication Chain ..
33,000 تومان
Content of "Audiology Diagnosis": Preface to the Second Edition Preface ro the First Edition Co..
48,000 تومان
Content of “Audiology Treatment”: Preface to the Second Edition Preface to the First Edition Co..
45,000 تومان
Content of "Auditory Evoked Potentials": SECTION I What Are Auditory Evoked Potentials? ..
55,000 تومان
Content of "Auditory Neuroscience (Making Sense of Sound)": Preface 1 Why Things Sound t..
38,000 تومان
Auditory Processing Disorders ASSESSMENT, MANAGEMENT, AND TREATMENT جدید
Auditory Processing Disorders ASSESSMENT, MANAGEMENT,AND TREATMENT Third Edition Donna Geffne..
50,000 تومان
Content of " Balance Function Assessment and Management": Foreword Preface About the Editors C..
60,000 تومان
Content of " Educational Audiology Handbook ": Preface Section I Educational Audiology P..
44,000 تومان
Content of "Essentials of Audiology": Preface 1. Acoustics and Sound Measurement ..
38,000 تومان
Fitting and Dispensing Hearing Aids Second Edition Editor-in-Chief for Audiology Brad A. Stac..
45,000 تومان
Content of "Foundations of Aural Rehabilitation": Preface Chapter 1 Introduction Part I..
56,000 تومان
Fundamental of Hearing Book   CHAPTER 1 The Word We Hear ,An Introduction  C..
39,000 تومان
Content of "Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder Volume I": Foreword by James Jerge..
40,000 تومان
Content of "Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder Volume II": Forewoed by Paula Tall..
40,000 تومان
Content of "Handbook of Clinical Audiology": Contributors Dedication Foreword Preface SECTION I..
65,000 تومان
Content of "Hearing Aids": Preface 1 Introductory Concepts 2 Hearing Aid Compone..
50,000 تومان