نماد اعتماد الکترونیک
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ
کتابهای جدید
39,000 تومان

کتابهای شنوایی (لاتین)

کتابهای شنوایی (لاتین)
کلیه کتابهای شنوایی شناسی لاتین موجود در مؤسسه پگاه توسط اساتید دانشکده های علوم توانبخشی سراسر ایران معرفی گردیده و از پرکاربردترین کتابهای مورد استفاده می باشند.
اگر کتابی که مدنظر دارید در این لیست موجود نبود اطلاعات کتاب را برای مؤسسه پگاه بفرستید تا در صورت امکان برایتان تهیه کنیم.
کلیه کتابهای معرفی شده جهت امتحان ارشد و دکترای شنوایی شناسی در این لیست موجود می باشد.

enlightenedبرای دریافت فایل PDF لیست کتابهای شنوایی شناسی لاتین کلیک کنید .
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
Content of " Educational Audiology Handbook ": Preface Section I Educational Audiology P..
84,000 تومان
Fundamental of Hearing Book   CHAPTER 1 The Word We Hear ,An Introduction  C..
39,000 تومان
Content of "Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder Volume I": Foreword by James Jerge..
65,000 تومان
Content of "Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder Volume II": Forewoed by Paula Tall..
50,000 تومان
Content of "Hearing Aids": Preface 1 Introductory Concepts 2 Hearing Aid Compone..
75,000 تومان
Content of "Hearing in Children": Foreword Preface Acknowledgments 1 Hearing and Heari..
85,000 تومان
Content of "New Handbook of Auditory Evoked Responses":   .کتاب حاضر نیز دارای ترجمه می ب..
87,000 تومان
Content of " Oxford Textbook of Vertigo and Imbalance": 1 Biophysics of the Vestibylar Syst..
48,000 تومان
Content of "Pediatric Audiology Casebook": Foreword Preface Contributors Section 1 Bas..
45,000 تومان
Speech and Voice Science  Third Edition Alison Behrman, PhD, CCC-SLP With Contributions By..
61,000 تومان
The Hearing Sciences Third Edition Editor-in-Chief for Audiology Brad A. Stach, PhD Teri A..
77,000 تومان
Content of "The Oxford Handbook of Auditory Science Hearing": Overview Frequency Se..
55,000 تومان
content of "The Oxford Handbook of Auditory Science The Auditory Brain-Volume 2": overview ..
68,000 تومان
Content of "The Oxford Handbook of Auditory Science The Ear-Volume 1":   Contributors ..
56,000 تومان
Content of "Vertigo and Disorders in Children": 1 Introduction: History 2 The Basts..
30,000 تومان
Content of "Vestibular Rehabilitation": Section I Fundamentals of Function Section ..
75,000 تومان