نماد اعتماد الکترونیک
پیگیری سریع
کد سفارش:
ایمیل:
پیگیری!
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ
Tape کینزیوتیپ
55,000 تومان

کتابهای طب فیزیکی (لاتین)

کتابهای طب فیزیکی (لاتین)
منابع دستیاری طب فیزیکی لایتن 


کلیه کتابهای طب فیزیکی لاتین موجود در مؤسسه پگاه توسط اساتید دانشکده های علوم توانبخشی سراسر ایران معرفی گردیده و از پرکاربردترین کتابهای مورد استفاده می باشند.

اگر کتابی که مدنظر دارید در این لیست موجود نبود اطلاعات کتاب را برای مؤسسه پگاه بفرستید تا در صورت امکان برایتان تهیه کنیم.

برای دریافت فایل PDF لیست کتابهای طب فیزیکی لاتین کلیک کنید .
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
The BioMechanics Method for Corrective Exercise Justin Price, MA Creator, The BioMechanics Meth..
58,000 تومان
Content of "Amputation,Prosthesis Use,and Phantom Limb Pain":   1 Developing an Int..
45,000 تومان
Brunnstrom’s Clinical Kinesiology SIXTH EDITION     2012 Peggy A. Houglum, PhD,..
85,000 تومان
Content of " Electrodiagnostic Medicine": Part I Fundamental Principles 1 Nerve and..
250,000 تومان
Electromyography and Neuromuscular Disorders: Clinical–Electrophysiologic Correlations Third Ed..
76,000 تومان
Electromyography and Neuromuscular Disorders  CLINICAL-ELECTROPHYSIOLOGIC ULTRASOUND CORRE..
135,000 تومان
Content of "Essentials of Electromyography": Preface Acknowledgments Acronyms and Symbols ..
38,000 تومان
Content of "Hollinshead's Functional Anatomy of the Limbs and Back": Section 1 The Organiza..
65,000 تومان
Johnson's Practical Electromyography FOURTH EDITION William S.Pease Henry L.Lew Ernest W.Joh..
58,000 تومان
Content of "Physical Medicine & Rehabilitation": Section 1 Evaluation 1- The Ph..
170,000 تومان
Content of "Practice Hanbook of Acupuncture": Preface Fpreword 1. Introduction ..
55,000 تومان
Rehabilitation Techniques for Sports Medicine and Athletic Training Editor William E. Prentic..
170,000 تومان
Atlas of Image-Guided Spinal Procedures این کتاب فقط بصورت تمام رنگی می باشد  Editor M..
240,000 تومان
Essentials of Interventional Techniques in Managing Chronic Pain  این کتاب فقط بصورت رنگی م..
240,000 تومان