نماد اعتماد الکترونیک
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ
کتابهای جدید
39,000 تومان

کتابهای فیزیوتراپی (لاتین)

کتابهای فیزیوتراپی (لاتین)
کلیه کتابهای فیزیوتراپی لاتین که توسط این فروشگاه عرضه گردیده است همگی جزو بهترین و پرکاربردترین کتابهای موجود می باشند که در سالهای اخیر همیشه جزو کتابهای پر مخاطب مؤسسه پگاه بوده که توسط اساتید این رشته معرفی و عرضه گردیده است.
اگر کتابی مد نظر دارید که در این لیست موجود نمی باشد مشخصات کتاب را برای مؤسسه پگاه بفرستید تا در صورت امکان برای شما تهیه گردند.
کلیه کتابهای معرفی شده جهت امتحان ارشد و دکترای فیزیوتراپی در این لیست موجود می باشد.

enlightenedبرای دریافت فایل PDF لیست کتابهای فیزیوتراپی لاتین  کلیک کنید .
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
Content of "K-Taping (An Illustrated Guide) Basic-Techniques-Indications": 1 The K-Taping M..
35,000 تومان
Content of"K-Taping in Pediatrics Basics Techniques Indications": 1 The K-Taping Method ..
40,000 تومان
Content of "Kinetic Control The Management of Uncontrolled Movement": Preface Foreword Acknowle..
65,000 تومان
Content of " Leon Chaitow Muscle Energy Techniques ": Contributors Foreword Preface Acknowledg..
45,000 تومان
LASERS AND ELECTRO-OPTICS RESEARCH AND TECHNOLOGY LOW-LEVEL LASER THERAPY HISTORY,MECHANISMS AND ME..
40,000 تومان
Making Sense of Exercise Testing Robert B. Schoene Director, Internal Medicine Training Program ..
30,000 تومان
Contact Manual Physical Therapy Of The Spine:  1- Introdiction 2- Spinal Exm..
55,000 تومان
Content of "Manual Therapy for Musculoskeletal Pain Syndromes": Part 1: General introductio..
95,000 تومان
MEASUREMENT OF JOINT MOTION A GUIDE TO GONIOMETRY Fifth Edition   Cynthia C. Norki..
40,000 تومان
Content of " Modalities for Massage and Bodywork":  1- Active Lsolated Stretching ..
59,000 تومان
MODALITIES FOR THERAPEUTIC INTERVENTION Sixth Edition   James W. Bellew, PT, Ed..
68,000 تومان
Modern Neuromuscular Techniques THIRD EDITION  Leon Chaitow ND Do Osteopathic Pract..
45,000 تومان
Content of "Mosby's Pathology for Massage Therapists ": 1. Infection Control and Safe Pract..
110,000 تومان
Contact Muscle Testing Function :  1- Fundamental Concepts 2- Posture 3-Head and Face ..
70,000 تومان
Content of " Musculoskeletal Examination": How to use This Book Acknowledgments About the Compa..
56,000 تومان
NEUROLOGIC INTERVENTIONS FOR PHYSICAL THERAPY    مولف :  SUZANNE “TINK” MARTIN..
65,000 تومان