نماد اعتماد الکترونیک
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ

جزوات آموزشی

جزوات آموزشی
این جزوات ترجمه هایی از منابع ارشد و دکترای گفتار درمانی می باشد که توسط دانشجویان تهیه گردیده است.

enlightened
لیست کامل منابع ارشد و دکترای گفتاردرمانی
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
ترجمه کتاب Children with Hearing Loss  بصورت دست نویس و ترجمه ای کامل می باشد مترجم : خان..
45,000 تومان
ترجمه کتاب Aphasia and Related Neurogenic Language Disorders  ترجمه کامل ویرایش چهارم کتاب L..
50,000 تومان
ترجمھ ی کتاب CLINICAL VOICE PATHOLOGY (Theory & management) FIFTH EDITION مترجمین: رضوان..
30,000 تومان
مبنی بر 2 نظر
ترجمه کتاب MOTOR SPEECH DISORDERS ویرایش دوم از کتاب گروه ترجمه ی گفتار شیوا نیلوفر دهقانپو..
60,000 تومان
ترجمه کتاب Pediatric swallowing and feeding assessment and management 2002  گروه ترجمه ی گف..
40,000 تومان
ترجمه کتاب Cleft palate Speech  از منابع آزمون ارشد می باشد...
35,000 تومان
خلاصه ترجمه کتاب Cleft palate Speech, motor Speech,Stuttering and clutteriing از منابع ارشد گفتار در..
31,000 تومان
 ترجمه کتاب Neurology  از منابع ارشد آزمون گفتار درمانی می باشد...
16,000 تومان
ترجمه کتاب Motor speech Disorder  ازمنابع آزمون ارشد گفتار درمانی می باشد...
23,000 تومان
ترجمه کتاب Aphasia and its Therapy  از منابع آزمون دکتری گفتار درمانی می باشد...
23,000 تومان
ترجمه کتاب language disorder from infancy through adolescence  از منابع آزمون ارشد  می باش..
21,000 تومان
ترجمه قسمت دوم کتاب Language disorder from infancy through adolescence  که از منابع ارشد آزمون ..
31,000 تومان
ترجمه قسمت اول کتاب Language disorder from infancy through adolescence منبع آزمون ارشد گفتار درمانی ..
40,000 تومان
ترجمه کتاب Stuttering منبع آزمون ارشد گفتار درمانی می باشد...
34,000 تومان
ترجمه کتاب Language Development   ازمنابع آزمون ارشد گفتار درمانی می باشد...
28,000 تومان
ترجمه کتاب Articulation  از منابع آزمون ارشد ویژه دانشجویان محترم رشته گفتار درمانی می باشد...
31,000 تومان
ترجمه کتاب Understanding voice problems از منابع ارشد گفتار درمانی می باشد و ترجمه ای از خانم مریم ب..
12,000 تومان