نماد اعتماد الکترونیک
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ
کتابهای جدید
Tape کینزیوتیپ
55,000 تومان

کتابهای گفتاردرمانی (لاتین)

کتابهای گفتاردرمانی (لاتین)
کلیه کتابهای گفتاردرمانی لاتین موجود در مؤسسه پگاه از بهترین و پرکاربردترین کتابهای موجود می باشند که توسط اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده های علوم توانبخشی سراسر ایران معرفی گردیده اند.
کلیه منابع امتحان ارشد و دکترای گفتاردرمانی در این لیست موجود می باشد.


enlightenedبرای دریافت فایل PDF لیست کتابهای گفتار درمانی لاتین کلیک کنید. 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
Children With Hearing Loss Developing Listening and Talking جدید
Children With Hearing Loss Developing Listening and Talking   Birth to Six    ..
52,000 تومان
Exercises for Voice Therapy جدید
Exercises for Voice Therapy Third Edition Alison Behrman, PhD, CCC-SLP John Haskell, EdD, CCC..
48,000 تومان
Neuroanatomy  and Neurophysiology for Speech and Hearing Sciences J. Anthony Seikel, PhD •..
153,000 تومان
Hegde’s PocketGuide to Communication Disorders Second Edition M. N. Hegde, PhD 2018  ..
63,000 تومان
Hegde’s PocketGuide to Assessment in Speech-Language Pathology Fourth Edition M. N. Hegde,..
40,000 تومان
Hegde’s PocketGuide to Treatment in Speech-Language Pathology Fourth Edition M. N. Hegde,..
45,000 تومان
Stuttering and Cluttering  Frameworks for Understanding and Treatment Second Edition 2018..
61,000 تومان
Language Disorders from Infancy through Adolescence Listening, Speaking, Reading, Writing, and..
95,000 تومان
Comprehensive Management of Swallowing Disorders Second Edition Ricardo L. Carrau, MD, FACS..
68,000 تومان
Voice Science Second Edition Robert Thayer Sataloff, md, dma Copyright © 2017 جهت مشاه..
49,000 تومان
Treatment of Voice Disorders Second Edition Robert Thayer Sataloff, md, dma Copyright © 201..
70,000 تومان
Clinical Assessment of Voice Second Edition Robert Thayer Sataloff, md, dma Copyright © 2..
88,000 تومان
Identifying, Assessing,and Treating Dyslexia at School David N. Miller  2014 جهت مشاهده ..
30,000 تومان
Pediatric Swallowing and Feeding Assessment and Management جدید
Pediatric Swallowing and Feeding Assessment and Management Third Edition Joan C. Arvedson, P..
79,000 تومان
Aphasia rehabilitation clinical challenges    Patrick Coppens SUNY Plattsburgh Commun..
60,000 تومان
Clinical Management of Swallowing Disorder Fourth Edition Thomas Murry, PhD, CCC-S..
40,000 تومان