نماد اعتماد الکترونیک
پیگیری سریع
کد سفارش:
ایمیل:
پیگیری!
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ
Tape کینزیوتیپ
55,000 تومان

کتابهای پزشکی ورزشی لاتین

کتابهای پزشکی ورزشی لاتین
کلیه کتابهای موجود در دسته پزشکی ورزشی همگی توسط اساتید مرتبط معرفی گردیده اند و جزو پرکاربردترین و بهترین کتابهای این رشته می باشند.
 
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
Aquatic Fitness Professional Manual Seventh Edition  Copyright © 2018 جهت مشاهده فای..
55,000 تومان
The BioMechanics Method for Corrective Exercise Justin Price, MA Creator, The BioMechanics Meth..
58,000 تومان
Content of " Acsm's Advanced Exercise Physiology ": Chapter 1 Historical Perspective ..
100,000 تومان
Content of " ACSM's Foundations of Strength Training and Conditioning ": Preface User's Guide R..
85,000 تومان
Content of " Acsm's Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription": Prefac..
145,000 تومان
Content of " ACSM's Resources for Clinical Exercise Physiology ": Preface Contributors Reviewer..
58,000 تومان
Content of " Acsm's Resources for the Group Exercise Instructor ": Dedication Contributors Revi..
42,000 تومان
Content of " ACSM's Resources for the Health Fitness Specialist ": Foreword Preface Par..
58,000 تومان
Content of " Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription ": Preface Acknowledgments A..
75,000 تومان
Content of " Clinical Exercise Physiology ": Part I Introduction to Clinical Exercise Physiolo..
40,000 تومان
Content of "Combat Sports Medicine": 1 Nutrition in Combat Sports 2 Making Weight i..
18,000 تومان
Content of " Developing The Core ": Part I Essentials of Core Development 1 Core Anatomy ..
20,000 تومان
Content of "Exercise Physiology Integrating Theory and Application": Dedication Preface User's ..
25,000 تومان
Content of "Laboratory Manual for Exercise Physiology": Acknowledgments Preface Resource Finder..
22,000 تومان
Content of " NSCA's Essentials of Personal Training ": Contributors Preface Acknowledgments Cr..
90,000 تومان
Content of "Nsca's Guide to Program Design": Preface Acknowledgments 1 Athlete Needs An..
18,000 تومان
Content of " NSCA's Guide to Tests and Assessments ": Preface 1 Tests,Data Analysis, and..
20,000 تومان
Pregnancy Fitness Julia Di Paolo Samantha Montpetit-Huynh Kim Vopni Copyright © 2019 ..
43,000 تومان
Rehabilitation Techniques for Sports Medicine and Athletic Training Editor William E. Prentic..
170,000 تومان