منو
سبد خرید

آزمون های آزمایشی کنکور DPT

 

مشاهده "برنامه کامل آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPT":

 

آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPT (ارزشیابی و اندازه گیری)
برگزار شده
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: azmoon-8
این وبینار برگزار شده است، برای مشاهده ویدئوی آن روی عنوان زیر کلیک کنید:ویدیوی آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله هشتم ارزشیابی و اندازه گیری 1403 مدرس: دکتر قدمعلی طالبیبرنامه آزمون های موضوعی و مرحله ای فیزیوتراپی سال 1403 – جهت آمادگی آزمون DPT ..
0 تومان
آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPT (اصول تمرین درمانی)
برگزار شده
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: azmoon-6
این وبینار برگزار شده است، برای مشاهده ویدئوی آن روی عنوان زیر کلیک کنید:ویدیوی آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله ششم تمرین درمانیمدرس: دکتر قدمعلی طالبیبرنامه آزمون های موضوعی و مرحله ای فیزیوتراپی سال 1403 – جهت آمادگی آزمون DPT شامل 8 مرحله آزمون موضوعی در ..
0 تومان
آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPT (الکتروتراپی)
برگزار شده
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: azmoon-5
این وبینار برگزار شده است، برای مشاهده ویدئوی آن روی عنوان زیر کلیک کنید:ویدیوی آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله پنجم الکتروتراپیمدرس: دکتر قدمعلی طالبیبرنامه آزمون های موضوعی و مرحله ای فیزیوتراپی سال 1403 – جهت آمادگی آزمون DPT شامل 8 مرحله آزمون موضوعی در ..
0 تومان
آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPT (الگوها و تکنیک های PNF)
برگزار شده
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: azmoon-7
این وبینار برگزار شده است، برای مشاهده ویدئوی آن روی عنوان زیر کلیک کنید:ویدیوی آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله هفتم الگوها و تکنیک های PNF مدرس: دکتر قدمعلی طالبیبرنامه آزمون های موضوعی و مرحله ای فیزیوتراپی سال 1403 – جهت آمادگی آزمون DPT ..
0 تومان
آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPT (بیومکانیک اندام تحتانی)
برگزار شده
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: azmoon-3
این وبینار برگزار شده است، برای مشاهده ویدئوی آن روی عنوان زیر کلیک کنید:آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله سوم بیومکانیک اندام تحتانیمدرس: دکتر قدمعلی طالبیبرنامه آزمون های موضوعی و مرحله ای فیزیوتراپی سال 1403 – جهت آمادگی آزمون DPT شامل 8 مرحله آزمون موضوعی در در..
0 تومان
آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPT (بیومکانیک اندام فوقانی)
برگزار شده
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: azmoon-2
این وبینار برگزار شده است، برای مشاهده ویدئوی آن روی عنوان زیر کلیک کنید:آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله دوم بیومکانیک اندام فوقانی مدرس: دکتر قدمعلی طالبیبرنامه آزمون های موضوعی و مرحله ای فیزیوتراپی سال 1403 – جهت آمادگی آزمون DPT شامل 8 مرحله آزمون مو..
0 تومان
آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPT (بیومکانیک پایه و ستون فقرات)
برگزار شده
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: azmoon-1
این وبینار برگزار شده است، برای مشاهده ویدئوی آن روی عنوان زیر کلیک کنید:آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مرحله اول بیومکانیک پایه و ستون فقراتمدرس: دکتر قدمعلی طالبیبرنامه آزمون های موضوعی و مرحله ای فیزیوتراپی سال 1403 – جهت آمادگی آزمون DPT شامل 8 مرحله آزمون موضوعی ..
0 تومان
آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPT (مدالیته های فیزیکی)
برگزار شده
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: azmoon-4
این وبینار برگزار شده است، برای مشاهده ویدئوی آن روی عنوان زیر کلیک کنید:ویدیوی آزمون آزمایشی و وبینار پاسخ تشریحی مدالیته های فیزیکیمدرس: دکتر قدمعلی طالبیبرنامه آزمون های موضوعی و مرحله ای فیزیوتراپی سال 1403 – جهت آمادگی آزمون DPT شامل 8 مرحله آزمون موضوعی در دروس..
0 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: azmoon-9
مجموعه کامل آزمون های آزمایشی مرحله ای آنلاین DPTمدرس: دکتر قدمعلی طالبیبرنامه آزمون های موضوعی و مرحله ای فیزیوتراپی سال 1403 – جهت آمادگی آزمون DPT شامل 8 مرحله آزمون موضوعی در دروس:(1) بیومکانیک پایه و ستون فقرات(2) بیومکانیک اندام فوقانی(3) بیومکانیک اندا..
2,800,000 تومان 2,500,000 تومان
نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)