منو
سبد خرید

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ
45,000 تومان

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ


ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن :

دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻮاﺋﯽ (اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ)

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی (اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ)

----------------------------------------------------------------------
فهرست مطالب :

 • فصل :1 جمع‌آوری اطلاعات
 • فصل :2 ارزیابی تون عضلانی
 • فصل :3 ارزیابی حسی
 • فصل :4 ارزیابی بینایی و پردازش بینایی
 • فصل :5 ارزیابی هماهنگی حرکتی
 • فصل :6 ارزیابی کنترل پاسچر و تعادل
 • فصل :7 ارزیابی درد
 • فصل :8 ارزیابی مهارت حرکتی دست
 • فصل :9 ارزیابی ادم
 • فصل :10 ارزیابی قدرت گرفتن و پینچ
 • فصل :11 ارزیابی کوتاهی و دفورمیتی

---------------------------------------------------------------------

درباره کتاب : 
کاردرمانی به عنوان استفاده درمانی از کار، فعالیت، تمرین، وسایل کمکی، روش های جبرانی و تجهیزات جهت افزایش سطح عملکرد مراجعین با مشکلات جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی برای رسیدن به سه هدف کلی کفایت و استقلال در فعالیتهای فردی و اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و یکپارچگی محیط تعریف می شود.
مراجعين زمانی به كاردرمانی ارجاع داده می‌شوند كه خودشان يا ساير افرادی كه مسئول مراقبت از آنها هستند، دريابند كه به اندازه كافی در انجام فعاليت های روزانه مهارت ندارند. اولين وظيفه ی درمانگر بعد از ارجاع، ارزيابی دقيق است. ارزيابی دقيق درمانگر را در تشخیص عالائم و مشکلات و اجرای بهتر فرآیند درمان كمک خواهد كرد. ارزیابی در کاردرمانی شامل سه بخش ارزیابی مبتنی بر فرد، محیط و فعالیت می باشد. بدين ترتيب درمانگر می تواند اهداف و برنامه درمانی را بر اساس مشکلاتی كه در طی ارزيابی به آن پی برده است، تعيين نمايد. نتيجه ارزيابی ممكن است جهت خاصي را برای مداخله كار درمانی مشخص كند يا بيانگر اين باشد كه برای یک مراجع خاص در حال حاضر كار درمانی مفيد نیست. روند ارزيابی شامل دو بخش سابقه بیمار و ارزیابی عملکرد وی می باشد. در رابطه با سابقه یا تاریخچه بیمار، اطلاعات از طریق مصاحبه با مراجع، گزارش پزشكی ساير متخصصان، کسب اطالعات از دوستان و اعضای خانواده جمع آوری می شود. سپس ابزار-های استاندارد و غیراستاندارد برای ارزيابی توانایی و عملکرد مراجع به کار گرفته می شود. به دنبال آن تجزيه و تحليل اطلاعات، خلاصه نتايج و تشخيص مشکلات مراجع انجام می گيرد.

اطلاعات عمومی
انتشاراتستایش هستی
موضوع اصلیکاردرمانی - ارزشیابی
موضوع فرعیارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ
مولفدﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻮاﺋﯽ – دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی
نوبت چاپاول - 1399
شابک 13 رقمی978-622-7193-12-1
مشخصات فیزیکی کتاب
تعداد صفحات160
قطعوزیری
نوع جلدشومیز - سلفون
نوع چاپسیاه و سفید
وزن کتاب450
نظر بدهید
توجه: HTML ترجمه نمی‌شود!
بد خوب