منو
سبد خرید

انتشارات ستایش هستی

ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-SPORT-2
600 ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻧﺴﺎزیﺑﻪ ﻫﻤﺮاه :ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﭘﻠﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺶ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺘﻞ ﺑﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺪﯾﺴﻦ ﺑﺎل ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮپمولفان: ﺻﺒﺎح رﺿﺎﻗﻠﯽ - فرشته قلعه نوئی----------------------------------------------فهرست کتاب:فصل اول: تمرینات اندام فوقانی فصل دوم: تمرینات اندام تحتان..
165,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-SPORT-4
راهنمای فنی و دستورالعمل اجرایی آزمون غربالگری رشدی دِنوِر 2گردآورنده: دکتر مالک میرزائی-----------------------------------------------فهرست کتاب:بخش اول: مقدمه و استانداردسازی بخش دوم: اجرا و تفسیر بخش سوم: تفسیر اطلاعات بخش چهارم: خود ارزیابی بخش پنجم: جداول بخش ششم: آ..
55,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-ST-78
آزمون مهارت‌های زبانی سطح بالامولفین : پروانه رحیمی‌فر - مجید سلطانی - نگین مرادی - سید محمود لطیفی - نسترن مجدی‌نسب------------------------------------------------------------------------فهرست مطالب : بخش‌های آزمون عبارتند از :تکرار جملات طولانی  جمله‌سا..
18,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-OM-10
آزمون های کارشناسی ارشد اپتومتری با پاسخ های تشریحیاز سال 91 تا 98ویرایش چهارممولف: مسعود سیاه کمری------------------------------------------------------------------------------------------------فهرست مطالب:آزمون کارشناسی ارشد اپتومتری سال 92 - 91 آزمون کارشناسی ارشد اپت..
170,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-99
آماده سازی ناحیه مرکزی بدن نویسندگان: گرگ بریتن هامدنیل تیلورمترجمان:دکتر منصور صاحب الزمانیجعفر کتابچیدکتر وحید مظلوممیلاد رفیعائی---------------------------------------------------------------فهرست کتاب:بخش اول: مزایای ناحیه مرکزی بدن ..
138,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-ST-75
آپراکسی گفتار (ماهیت، تشخیص، ارزیابی و درمان)* کتابی برای آسیب شناسان گفتار و زبان، پزشکان عمومی، متخصصین مغز و اعصاب، و دیگر متخصصین نویسندگان:مریم باباپور (کارشناس گفتار درمانی)سیده زهرا حسینی ( کارشناس گفتار درمانی)نجمه مردانی (عضو هیئت علمی گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم..
55,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-ST-70
آﭘﺮاﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﺎر دوران ﮐﻮدﮐﯽ - از ارزیابی تا درمانﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : ﻣﮋده ﻣﺤﻤﺪی--------------------------------------------------------------------------------فهرست مطالب : بخش اول: معرفی آپراکسی گفتار دوران کودکی بخش دوم: اصول یادگیری حرکتی و درمان‌های موثر برای آپراکسی گفتار دور..
35,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-OR-51
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎی اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ : رﺿﺎ ﯾﺰدان رﻣﺠﯽ – ﻣﺮﯾﻢ ﻓﻼﺣﺘﮕﺮ – ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ – ﺳﯿﺪه ﮔﻼره رﺿﻮی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ – وﻟﯽ ﻗﻠﯽﭘﻮر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهرست مطالب : فصل 1: قطعات اندام فوقا..
110,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-OT-24
اختلال پردازش حسیبه همراه راهکارهایی برای کاردرمانگران و والدینمولفان: نوید میرزاخانی - مرجان شهبازی - فائزه دهقان-----------------------------------------------------------------------------فهرست کتاب:فصل اول: اختلال پردازش حسی فصل دوم: نظریه یکپارچگی حسی فصل سوم: علائم ..
30,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-ST-83
ارتباطهای اجتماعی من (مهارتهای اجتماعی)نویسنده: آن اینگالزمحمد صالحی – زهرا خانزاده-------------------------------------------------------------------فهرست کتاب:بخش اول: رفتارهای پایه بخش دوم: رفتارهای خوب با خانواده بخش سوم: رفتارها توی جامعه بخش چهارم: رفتارها توی مدرس..
68,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-116
ارزیابی اختلالات ستون فقرات کمریمولفان: پردیس نوروزی (دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی) دکتر رقیه موسوی خطیر (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل)--------------------------------------------------------------------------فهرست کتاب:فصل 1: آناتومی کاربردی فصل 2 : تاریخ..
80,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-OT-77
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن :دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻮاﺋﯽ (اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ)دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪی (اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ)---------------------------------------------------------------------- فهرست مطالب :فصل :1 جم..
45,000 تومان
نمایش 37 تا 48 از 104 (9 صفحه)