منو
سبد خرید

انتشارات ستایش هستی

ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-118
راهنمای بالینی برای تمرین درمانی در اختلالات نورولوژی (جلد اول)مولف: دکتر وحید مظلومبا پیشگفتاری از دکتر Paula Salamh  (عضو هیئت علمی دپارتمان فیزیوتراپی دانشگاه Indianapolis آمریکا)-----------------------------------------------------------------------------فهرست..
98,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-119
راهنمای بالینی برای تمرین درمانی در اختلالات نورولوژی (جلد دوم)مولف: دکتر وحید مظلومبا پیشگفتاری از دکتر Paula Salamh  (عضو هیئت علمی دپارتمان فیزیوتراپی دانشگاه Indianapolis آمریکا)-----------------------------------------------------------------------------فهرست کتاب:فص..
98,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-OR-55
راهنمای کاربرد بالینی ارتوزهای کششی گردن و بالش‌های طبیمولفان: بتول ﺑﺎﻗﺮیﭘﻮر، ﻓﺎﻃﻤﻪ آزادیﻧﯿﺎ، ﻣﺠﺘﺒﯽ ﮐﺎﻣﯿﺎب، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻀﻠﯽ-------------------------------------------------------------------------فهرست کتاب:فصل اول : درمان کششی  اﻧﻮاع ﮐﺸﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﻤﺎل ﮐﺸﺶ ﺑﺮ ﮔﺮدن..
18,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-SPORT-5
روشهای بیومکانیکال برای تمرینات اصلاحیمولف: جاستین پرایسمترجمان: دکتر یحیی سخنگویی - صباح رضاقلی - نفیسه‌السادات امامی - مائده‌السادات حجازیاین کتاب ترجمه‌ی کتاب The BioMechanics Method for Corrective Exercise می‌باشد.-----------------------------------------..
138,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: f-pt-65
سوزن خشک در تریگرپوینت (جلد اول: اصول، اندام فوقانی و تنه)---------------------------------------------------------------------------------------------فهرست مطالب : بخش اول : اصول درای نیدیلینگ تریگرپوینت فصل اول: مفهوم کلی مایوفیشال تریگرپوینت فصل دوم: اثرات ومکانیزم های پیش..
70,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-81
سوزن خشک در تریگرپوینت (جلد دوم: لگن و  اندام تحتانی)---------------------------------------------------------------------------------------------مولفین : دکتر خدابخش جوانشیر (دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی بابل) فیزیوتراپیست مهدی جعفری(دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی..
50,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-ST-81
شناسایی، ارزیابی و درمان دیسلکسی در مدرسهمولفان: ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮ - ﺟﺎن دﯾﻮﯾﺪ - اﺳﺘﻔﺎن اﯾﺒﺮوکمترجمان: ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ (ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز)ﻓﺎﻃﻤﻪ اژدرزاده (ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ)------------------------------------------------------..
32,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-113
فیزیوتراپی اختلالات عضلانی اسکلتی مفصل رانمولف: دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪه رﻗﯿﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻄﯿﺮ------------------------------------------------------------------------فهرست کتاب :ﻓﺼﻞ اول: آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﺼﻞ ران ﻓﺼﻞ دوم: آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﻟﮕﻦ و ران ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ- ارزﯾﺎﺑﯽ و آزﻣﻮن‌ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ..
125,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-110
فیزیوتراپی تنفسی در بخش های بستری نویسندگان: پریسا ارزانی- فاطمه رحیمی- عبدالرحمن اهوازیان- شهاب الدین دیانتیبا همکاری علمی دکتر محمد رضا حاجی اسماعیلیفهرست کتاب                کلیک کنیدنمونه کتاب           &n..
88,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-115
فیزیوتراپی در اختلال عملکرد کف لگن در زنان میانسالپیشگیری و درمانمولف: دکتر افسانه نیکجوی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)شامل 42 صفحه رقعی ----------------------------------------------------------------------فهرست کتاب:مقدمه نقش ‌آموزش عضلات کف لگن قبل و در ه..
14,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-63
فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب-----------------------------------------------------------------------فهرست مطالب : فصل اول: مقدمه فصل دوم: سندرم‌های  گیر افتادگی عروقی عصبی فصل سوم: بیماری‌های عصبی عضلانی فصل چهارم: مالتیپل اسکلروزیس------------------------..
45,000 تومان
ناشر: انتشارات ستایش هستی مدل: F-PT-60
فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی و آسیب های ورزشی (سه جلدی)--------------------------------------------------------------------------------------------فهرست کلی مطالب : جلد 1 : اصول فیزیوتراپی  بخش 1: ارزیابی کلی سیستم عضلانی - استخوانی گرفتن تاریخچه آزم..
150,000 تومان
نمایش 73 تا 84 از 104 (9 صفحه)