تمرینات دامنه حرکتی 

موبیلیزاسیون اکتیو کمکی پتلا

(Patellar Active Assistive Mobilization)

 • هدف: افزایش موبیلیتی پتلا
 • نحوه اجرا: بیمار در وضعیت Long sitting با زانوی صاف قرار می گیرد. می توان همچنین از یک حوله رول شده کوچک نیز برای قرار دادن مفصل پتالفمورال در وضعیت Open packed در زیر زانو استفاده نمود.
  • گالید تحتانی: بیمار انگشتان شست را بر روی لبه بالایی پتلا قرار می دهد و اسلاید آن را در جهت تحتانی انجام می دهد (تصویر "الف").
  • گالید خارجی: بیمار فضای ِوب انگشت شست و سطح خارجی انگشت اشاره ی سمت مقابل را در راستای لبه داخلی پتلا قرار می دهد و عمل اسلاید خارجی آن را انجام می دهد (تصویر "ب").
  • گالید داخلی: بیمار فضای ِوب انگشت شست و سطح خارجی انگشت اشاره همان سمت را در راستای لبه خارجی پتلا قرار می دهد و عمل اسلاید داخلی آن را انجام می دهد (تصویر "پ").
  • گالید فوقانی: بیمار انگشتان شست خود را بر روی لبه تحتانی پتلا قرار می دهد و عمل اسلاید فوقانی پتلا را انجام می دهد (تصویر "ت").
 • جایگزینی های احتمالی: پا باید ثابت باشد.
 • توضیحات: برای 5 ثانیه نگه دارید، 10 بار تکرار کنید و 1 تا 3 مرتبه در روز انجام دهید.
   

 

تمرین دامنه حرکتی اکتیو کمکی فلکشن زانو

(Knee Flexion Active Assistive ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیتی فلکشن زانو
 • نحوه اجرا: برای انجام تمرین در وضعیت طاقباز، بیمار پاشنه سمت درگیر را به سمت باسن همان سمت حرکت می دهد و در عین حال مچ پای سمت مقابل در برابر ساق پا قرار داده می شود تا به کشیده شدن بیشتر پاشنه به طرف باسن کمک کند. این تمرین را در وضعیت نشسته بر روی صندلی نیز می توان انجام داد.
 • جایگزینی های احتمالی: حرکات لگن. در صورت نشستن بر روی صندلی، تنه باید به صورت صاف قرار داشته باشد.
 • توضیحات: به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه دارید، 10 بار تکرار کنید، 1 تا 3 مرتبه در روز انجام دهید.
   

 

تمرین دامنه حرکتی پاسیو اکستنشن زانو

(Knee Extension Passive ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیتی زانو در جهت اکستنشن با استفاده از نیروی جاذبه و کمک وزنه
 • نحوه اجرا: برای انجام این تمرین در وضعیت طاقباز، مچ پا / پای بیمار بر روی یک جعبه استوانه ای شکل (مانند آنچه در تصویر نشان داده شده است) قرار داده می شود و اجازه داده می شود که نیروی جاذبه، زانو را به سمت اکستنشن بکشد (تصویر "الف"). برای افزایش میزان کشش، می توان از وزنه (برای مثال ویت کاف) استفاده نمود (تصویر "ب"). در یک روش دیگر، بیمار در وضعیت Long sitting قرار می گیرد. در صورتی که سفتی همسترینگ وجود داشته باشد، پا را در همان وضعیتی که برای طاقباز تشریح گردید، قرار دهید. سپس بیمار با دو دست خود (دقیقاً در بالای زانو) یک فشار رو به پایین اعمال می کند، 20 تا 30 ثانیه نگه می دارد و 3 تا 5 بار تکرار می کند (تصویر "پ"). در وضعیت نشسته، بیمار مچ پای خود را بر روی صندلی که در جلوی او قرار گرفته است، قرار می دهد و از یک وزنه برای کشش زانو در جهت اکستنشن استفاده می شود (تصویر "ت").
 • جایگزینی های احتمالی: حرکت لگن یا تنه. هیپ، زانو و مچ پا در راستای صفحه ساجیتال باقی می مانند.
 • توضیحات: کشش نهایی را به مدت 5 تا 10 دقیقه نگه دارید، 1 تا 3 مرتبه در روز تکرار کنید.
   

 

تمرین دامنه حرکتی اکتیو کمکی اکستنشن زانو

(Knee Extension Active Assistive ROM Exercise)

 • هدف: افزایش موبیلیتی زانو در جهت اکستنشن
 • نحوه اجرا: بیمار بر روی صندلی می نشیند و پای سمت سالم را در زیر مچ پای سمت درگیر قرار می دهد و تلاش میکند که زانو را در جهت اکستنشن حرکت دهد.
 • جایگزینی های احتمالی: حرکات لگن. تنه باید در وضعیت صاف قرار داشته باشد.
 • توضیحات: 5 تا 10 ثانیه نگه دارید، 10 بار تکرار کنید و 1 تا 3 مرتبه در روز انجام دهید.

 

 

جهت مشاهده کتاب بر روی عنوان زیر کلیک نمایید: