بخشی از کتاب ایجاد تغییر (جلد اول)

به ایجاد تغییر خوش آمدید

طی سالیان متمادی کار با افراد کادر بیمارستانی، افراد مراقب مراکز سالمندان، پرستاران در منزل و افراد مراکز نگهداری روزانه، با بسیاری از پرستاران و مراقبان برخورد کرده‌ام که دوست دارند تغییری در شرایط بیمار ایجاد کنند. آنها می‌خواهند کیفیت زندگی افراد مبتلا به دمانسی که با آنها کار می‌کنند را بهبود بخشند.

همچنین تمایل دارند تا دوره های طولانی عدم فعالیت را که متأسفانه ویژگی رایج بسیاری از مراکز است را کاهش دهند. آنها می‌خواهند افراد مبتلا به دمانسی که افت داشته و بی‌تفاوت شده‌اند را به فعالیت وا دارند. آنها می‌خواهند به مردم بفهمانند که از روی انسانیت مراقبت  می‌کنند و نه صرفاً به‌عنوان لیستی از مراقبت‌های مورد نیاز.

این قضیه چطور می‌تواند اتفاق بیفتد؟ البته که واقعیت بخشیدن به یک تغییر پایدار در درمان دمانس آسان نیست. با این حال من شکی ندارم که پرستاران و مراقبانی که با برنامه توضیح داده شده در این دفترچه راهنما پیش بروند، گام مهم، هرچند کوچکی در دستیابی به این اهداف برخواهند داشت.

این برنامه ساده و آسان است!

کارکنان نیاز به صلاحیت‌های ویژه و حضور در دوره‌های آموزشی با هزینه بالا ندارند و نیز تجهیزات ویژه‌ای نیاز نیست. همه آنچه که نیاز است این است که دو نفر از کارکنان به مدت 7 هفته، و هر هفته دو بار با گروه کوچکی از افراد مبتلا به دمانس در یک اتاق ساکت به مدت 45 دقیقه ملاقات کنند. یکی از کارکنان نیروی داوطلب خواهد بود. با این حال همه کارکنان درگیر در این طرح باید برای اجرای قوانین کلیدی این رویکرد (در صفحات بعد شرح داده خواهد شد) که اساس درمان خوب دمانس هستند، آماده باشند.

بخشی از کتاب ایجاد تغییر (جلد دوم)

اصول کلیدی برنامه درمان تحریک شناختی

این کتاب راهنما برنامه خاصی از فعالیت و تحریک گروهی مناسب برای افراد مبتلا به دمانس را شرح می‌دهد. ممکن است شما از بسیاری از این فعالیت‌ها استفاده کرده باشید یا در فعالیت‌های هر روزه خود استفاده کنید. آنچه در ادامه آمده است توضیحی از اصول کلیدی درمان تحریک شناختی است که در آن برخی شیوه‌ها که می‌تواند درمان تحریک شناختی را از دیگر فعالیت‌هایی که شما انجام می‌دهید متفاوت سازد، برجسته شده است. این که همه عوامل تسهیل‌کننده درمان تحریک شناختی را فهمیده و اصول زیر را در تمرینات لحاظ کنید مهم است. این بخش ضروری است.

    اصول کلیدی    
  1. تحریک مغزی    7. ادامه‌دار بودن و پیوستگی بین جلسات    13. درگیرکردن  
  2. ایده‌ها، افکار و ارتباطات جدید    8. یادگیری کنایه‌ای (بجای صریح)    14. شمول  
  3. استفاده از آگاهی، بطور حساس و ضمنی    9. تحریک زبان    15. انتخاب  
  4. دیدگاه‌ها بجای حقایق    10. تحریک عملکرد اجرایی    16. تفریح  
  5. استفاده از خاطرات گذشته بعنوان یک وسیله کمکی برای اینجا و الان   11. فردمحور    17. افزایش توانمندی بالقوه  
  6. فراهم کردن سرنخ‌ها جهت کمک به بازخوانی    12. احترام    18. ایجاد/تقویت روابط  

۱ .تحریک مغزی

اولین هدف درمان تحریک شناختی تحریک مغزی است. به عبارت دیگر فعال کردن و درگیر کردن مغز افراد. از آنجایی که هر فردی مهارت‌های متفاوتی دارد، برخی جلسات باید برای برخی افراد نسبت به دیگر اعضا چالش‌برانگیزتر باشد. اگر افراد بپرسند چرا برخی چیزها سخت هستند یا نگران و عصبی بنظر برسند، توضیح دادن و اطمینان از اینکه در این فعالیت مشارکت می‌کنند کمک‌کننده است.

شما باید توضیح دهید که در حال تلاش هستید تا آنها را در تمریناتی به مهارت برسانید که قبال استفاده نشده‌اند و قسمت‌های متفاوتی از مغز را تحریک کنید. توضیح دادن اینکه ما الان شواهدی داریم که این فعالیت می‌تواند عملکرد شناختی را بهبود بخشد و ارجاع به یک تحقیق، کمک‌کننده است. هنگامی که شما طرح جلسات را می‌ریزید هدف پایه‌ریزی فعالیت‌هایی است که افراد را به تلاش وا دارد اما تمرینات در اندازه‌ای که باعث احساس ناراحتی فرد شوند سخت نیستند.

بخشی از کتاب ایجاد تغییر (جلد سوم)

این برنامه موثر است

این برنامه همانطور که اینجا شرح داده شده است از مقالات تحقیقی موجود که بر روی درمان موثر دمانس انجام شده‌اند، بدست آمده است. گزارش مطالعات نشان داده است افرادی که تحریک شناختی دریافت کردند در مقایسه با گروهی که درمان رایج دریافت کردند کیفیت زندگی‌شان افزایش یافت و بطور واقعی در تست‌های حافظه و دیگر توانمندی‌ها بهبود نشان دادند.

اثرات ظاهرشده چیزی اضافه بر داروهایی بود که فرد برای دمانس دریافت می‌کند. مراقبین می‌توانند مطمئن باشند که این برنامه بر مبنای بهترین شواهدی که باعث ایجاد تغییر در افراد مبتلا به دمانس خواهد شد تهیه شده است.

این برنامه لذتبخش است

این برنامه می‌تواند تفریحی و لذت‌بخش باشد. این که بتوانیم آسوده بوده و همراه با افراد مبتلا به دمانس لبخند بزنیم، بُعد تفریحی کار را باهم ببینیم، چیزی فراتر از دمانس را ببینیم و از بودن باهم لذت ببریم عالی است. البته بعضی اوقات این کار سختی خواهد بود اما تجربه طولانی ما می‌گوید که این برنامه درمانی ارزش آن را دارد. امیدوارم شما هم چنین چیزی را تجربه کنید.