منو
سبد خرید

کتابهای بینایی سنجی (لاتین)

کلیه کتابهای بینایی سنجی لاتین که توسط این فروشگاه عرضه گردیده است همگی جزو بهترین و پرکاربردترین کتابهای موجود می‌باشند و کلیه کتابهای منابع آزمون ارشد بینایی سنجی نیز در این لیست موجود می‌باشد.

 

جهت دریافت فایل PDF، بر روی عبارت زیر کلیک نمایید:

مدل: OM-5
Content of " Bennett & Rabbetts' Clinical Visual Optics":Contributors Preface to the Fourth Edition Preface to the First Edition Acknowledgements List of Symbols Chapter 1 General Introduction Chapter 2 The Eye's Optical System Chapter 3 Visual Acuity and Contras..
95,000 تومان
مدل: OM-10
Content of " Binocular Anomalies Diagnosis and Vision Therapy":Foreword Preface Part One-Diagnosis1 Normal Binocular Vision 2 Visual Skills Efficiency 3 Heterophoria Case Analysis 4 Strabismus Testing 5 Sensory Adaptations to Strabismus 6 Diagnosis and Prognosis 7 Types ..
125,000 تومان
مدل: OM-17
Content of “Borish’s Clinical Refraction”: Chapter 1: Refractive Status of the Eye Chapter 2: Incidence and Distribution of Refractive Anomalies Chapter 3: Development of the Ametropias Chapter 4: Accommodation, the Pupil, and Presbyopia Chapter 5: Fusion and Binocularity ..
245,000 تومان
مدل: OM-14
Content of "Clinical Management of Binocular Vision":Preface Acknowledgments Section I Diagnosis and General Treatment Approach1 Diagnostic Testing 2 Case Analysis and Classification 3 General Treatment Modalities,Guidelines,and Prognosis 4 Primary Care of Binocular Vision,..
125,000 تومان
مدل: OM-15
Conten of " Clinical Manual of Contact Lenses":Contributing Authors Preface Acknowledgementsجهت خرید تـــرجـــمه این کتاب کلیک کنید Section I. Introduction1 Preliminary Evaluation 2 Optical Considerations in Contact Lens Practice Section II. Gas-Permeable Lenses..
125,000 تومان
مدل: OM-9
Content of " Clinical Pearls in Refractive Care": Foreword by Jack Runninger Preface Introduction Chapter 1 The Pearls of Conventional Wisdom Chapter 2 Autorefractor Applications to Lens Prescribing Chapter 3 Prescribing for the Patient with Myopia Chapter 4 Prescribing ..
58,000 تومان
مدل: OM-11
Content of " Clinical Procedures in Optometry": Part 1 : General Procedures1: Patient History 2:Visual Acuity 3: Patient Observation and External Assessment Etc . . . Part 2 : Ocular Disease Procedures32: Gonioscopy 33: External Photography 34: Slit Lamp Phot..
150,000 تومان
تولید کننده: ELSEVIER مدل: OM-8
----------چاپ رنگی-----------Clinical Procedures in PRIMARY EYE CARE-------------------------------------------------------CONTENTS Chapter 1 Evidence-based Eye Examinations – David B. ElliottChapter 2 Communication Skills – David B. ElliottChapter 3 Assessment of Visual..
110,000 تومان
مدل: OM-2
Content of “Eye Care for Infants and Young Children”:  Contributing Authors Preface        Acknowledgments Clinical Decision Making Visual System Development The Epidemiology of Ocular Disorders in Young Chi..
75,000 تومان
مدل: OM-13
Content of " Geometric,Physical,,and Visual Optics":Preface to the Second Edition Preface to the First Edition Chapter 1. Optics,Light,and Vision Chapter 2 The Geometric Behavior of Light Chapter 3 Optical Objects and Images Chapter 4 This Lenses and Ray Diagrams Chapter 5..
90,000 تومان
مدل: OM-6
Content of "Pickwell's Binocular Vision Anomalies":Preface Preface to the First Edition Part 1 Investigation1 Nature of Bincular Vision Anomlies 2 Detecting Binocular Vision Anomalies in Primary Eyecare Practice 3 Examination of Young Children Part 2 Heterophoria4 Evaluation of..
69,000 تومان
مدل: OM-7
Content of " Primary Care Optometry" : Part One Anomalies of Refraction and Binocular Vision1 Anomalles of Refraction 2 Epidemiology of Ametropla 3 Myopia 4 Hyperopla 5 Anomalles of Binocular Vision Part Two The Optometric Examination6 The Patient History 7 T..
95,000 تومان
نمایش 1 تا 12 از 15 (2 صفحه)