منو
سبد خرید

گفتاردرمانی

1400/02/01 معرفی کتاب پاتولوژی بالینی صوت
0 51
بخشی از فصل 3 : ارزیبی تشخیصی صوتاهداف اصلی ارزیابی تشخیصی صوت عبارتند از: کشف عوامل رفتاری، فیزیولوژیک و علت‌شناسی مربوط به ایجاد و ثبات اختلال صوت..
1399/07/22 معرفی کتاب شناسایی ارزیابی و درمان دیسلکسی در مدرسه
0 303
در این فصل سه مبحث مهم موردبررسی قرار می‌گیرد. یک نگاهی به چگونگی علت‌شناسی دیسلکسی در طول زمان خواهیم داشت. سپس بررسی خواهد شد که نظریه‌های کنونی علت..
1399/07/18 بخشی از کتاب راهنمای عملی برنامه درمانی لیدکامب
مدیر 0 379
 فصل 2: برنامه لیدکامب و سایر رویکردهای درمانی اهداف فصل دوم: انتظار میرود خواننده پس از مطالعه این فصل به اهداف زیر دست پیدا کند:با تاریخچه درم..
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)