نماد اعتماد الکترونیک
پیگیری سریع
کد سفارش:
ایمیل:
پیگیری!
موضوع کتاب
طراحی تا چاپ
Tape کینزیوتیپ
55,000 تومان

جستجو

ضوابط جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:
راهنمای هــج در درمان اختلالات گفتار و زبان مؤلف: (Hegde, M. N. (Mahabalagiri N مترجمین: ..
95,000 تومان
Anatomy and Physiology of  Speech and Hearing  کتاب بصورت چاپ تمام رنگی عرضه میگردد Ber..
260,000 تومان
لکنت: رویکردي یکپارچه براي ماهیت و درمان آن ( جلد اول فصلهاي 1 تا 7)  Stuttering An Inte..
70,000 تومان
Language Development  FIFTH EDITION 2014 ERIKA HOFF Florida Atlantic University CHAPTER ..
68,000 تومان
اختلالات گفتار و زبان نگاهی مختصر و جامع به اختلال های رشدی و اکتسابی در زمینه ی گفتار و زبان نو..
12,000 تومان
Voice Therapy CILINICAL CASE STUDIES  - - - - -  Fifth Edition  - -  - - - -..
72,000 تومان
Children With Hearing Loss Developing Listening and Talking   Birth to Six    ..
52,000 تومان
گفــــتار در کودکــان کـــم شــــنوا (دانیل لینگ) مولف : سایه طاهباز (( آسیب شناس گفتار و زبان..
55,000 تومان
Neuroanatomy  and Neurophysiology for Speech and Hearing Sciences J. Anthony Seikel, PhD •..
153,000 تومان
آموزش گام به گام زبان به کودک کم شنوا با روش STH (از تشخیص تا مدرسه)  مولفین : سایه ..
98,000 تومان
Hegde’s PocketGuide to Communication Disorders Second Edition M. N. Hegde, PhD 2018  ..
63,000 تومان
فرهنگ تصویری کلمات پرسشی و مشاغل (چه چیزی؟ کجا؟ چه رنگی؟ چه شغلی؟) مولف : نعیمه خواجه درگی (آس..
25,000 تومان
Hegde’s PocketGuide to Assessment in Speech-Language Pathology Fourth Edition M. N. Hegde,..
40,000 تومان
تکلیف بیان خوشه هاي دو همخوانی در کلمات تک هجایی با ساختار CVCC نویسندگان : ناهید جلیله وند، مهدی..
24,000 تومان
Hegde’s PocketGuide to Treatment in Speech-Language Pathology Fourth Edition M. N. Hegde,..
45,000 تومان
درمان جامع لکنت براي کودکان مدرسه رو و نوجوانان  نویسندگان : عاطفه مؤذنی – فاطمه اسمعیلی ای..
29,500 تومان
Stuttering and Cluttering  Frameworks for Understanding and Treatment Second Edition 2018..
61,000 تومان
اتیسم شيوه هاي درماني و آموزشي  دکتر افروسینی کالیوا  مترجمین به ترتیب حروف الفبا ..
32,500 تومان
Language Disorders from Infancy through Adolescence Listening, Speaking, Reading, Writing, and..
95,000 تومان
اختلال بلع در بزرگسالان (ماهیت، ارزیابی، درمان) گردآوري و نگارش: دکتر جلال بختیاري استادیار دانشگا..
23,500 تومان